Vitamín D pohľadom odborníka

Často sa nás pýtate, ako je to vlastne s vitamínom D alebo napríklad s jódom. Z vašich otázok sme vybrali tie najčastejšie a opýtali sme sa odborníka MUDr. Petra Tláskala, CSc. Pán doktor Tláskal je predsedom správnej rady Spoločnosti pre výživu, je aj predsedom Nutričného tímu a ústavným dietológom Fakultnej nemocnice v Motole. Je odborníkom na chudnutie, zameriava sa predovšetkým na detskú obezitu.

Akú veľkú úlohu zohráva vitamín D v imunite?

Vitamín D okrem svojich ďalších funkcií v organizme ovplyvňuje v rámci imunológie predovšetkým bunkovú aktivitu. Imunológ pán profesor Krejsek uvádza, že vitamín D predovšetkým udržiava stabilitu imunitných reakcií a jeho nedostatok môže zvyšovať (u citlivých jedincov) riziko rozvoja imunopatologických ochorení (napríklad roztrúsenej mozogovomiechovej sklerózy). 

Je vitamín D prijímaný z potravy vhodnejší/účinnejší ako vitamín D, ktorý sa tvorí v tele vďaka slnku?

Účinné formy vitamínu D sa vytvárajú po slnečnom žiarení ešte v súčinnosti s dobrou funkciou obličiek a pečene. Vitamín D prijímaný ústami sa musí navyše dobre vstrebať z tráviaceho traktu. To môže byť problém u niektorých ľudí, ktorí majú tzv. malabsorpčný syndróm, tzn. poruchu trávenia, vstrebávania alebo sekrécie do tráviaceho traktu. Okrem toho je vitamín D rozpustný v tukoch.  Využiteľnosť vitamínu D z potravy tak môže byť viac komplikovaná.

Aké následky môže mať nedostatok jódu v strave?

Jód je predovšetkým súčasťou hormónov štítnej žľazy. Pri jeho nedostatku sa rozvíja endemická struma, s príznakmi nedostatočnej činnosti štítnej žľazy (v tehotenstve sa oneskoruje vývoj plodu a jeho mentálnych funkcií, v neskoršom veku je to väčšia únavnosť, zimomravosť, väčšie priberanie, horšie vyprázdňovanie stolice a podobne).

KTO BY SA MAL NA SPOTREBU VITAMÍNU D ZAMERAŤ PREDOVŠETKÝM (STARÍ ĽUDIA, TEHOTNÉ ŽENY…)?

Vitamín D potrebujú ľudia všetkých vekových kategórií.  Jeho nedostatok v ranom veku vedie k rozvoju krivice, v neskoršom období je to osteoporóza so zvýšenou lomivosťou kostí. Na spotrebu vitamínu D sa zameriavame predovšetkým v ranom detskom veku, v období tehotenstva, u seniorov a všeobecne u ľudí, ktorí obmedzujú alebo musia obmedzovať príjem slnečného žiarenia.

Menu